SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

39.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« broj 109/01 i 82/04) i članka 3. Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (»Narodne novine« broj 106/04), Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 24. listopada 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju
stanova iz Programa poticane stanogradnje

Članak 1.

Mijenja se članak 2. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje (»Službene novine« PGŽ broj 12/02) i sada glasi:

»Kupac koji zadovoljava uvjete i mjerila iz ove Odluke ostvaruje mogućnost kupnje stana, koji će se graditi prema Programu na području Grada Malog Lošinja, od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama APN (u daljnjem tekstu: Agencija) i neprofitnih pravnih osoba.

Osnovni preduvjet za sklapanje predugovora je ispunjenje kriterija za odobravanje bankovnog kredita kupcu- podnositelju zahtjeva, a koje određuje poslovna banka koja odobrava kreditna sredstva u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s Agencijom.«

Članak 2.

Mijenja se stavak 4. članka 13. Odluke i sada glasi:

»Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljati će Upravni odjel za komunalne djelatnosti, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.«

Članak 3.

Mijenja se stavak 1. članka 14. Odluke i sada glasi:

»Javni natječaj za odobravanje zahtjeva za kupnju stana objavljuje se u javnom glasilu. Javni natječaj traje 15 dana od objave.«

Članak 4.

Poslije točke 6. članka 15. Odluke dodaje se:

»odnosno potvrda Porezne uprave za ostvareni dohodak u protekloj godini«.

Članak 5.

Poslije točke 9. članka 15. Odluke dodaje se:

»s točno naznačenim brojem mjeseci provedenim u Domovinskom ratu«.

Članak 6.

U članku 15. Odluke dodaje se točka 11. koja glasi:

»Izjavu da prihvaća uvjete iz ove Odluke«.

Članak 7.

U članku 18. Odluke dodaje se stavak koji glasi:

»Konačna Lista dostavlja se Agenciji na daljnji postupak u skladu sa zakonom«.

Članak 8.

Mijenja se točka 3. članka 19. Odluke i sada glasi:

»podatke iz suglasnosti banke odnosno APN«.

Članak 9.

Mijenja se članak 20. Odluke i sada glasi:

»Veličina stana koji podnositelj može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

1. za 1 osobu najviše garsonijera do 40 m2 stambenog prostora,

2. za 2 osobe najviše 1-sobni stan do 44 m2 stambenog prostora,

3. za 3 osobe najviše 1,5 sobni stan do 55 m2 stambenog prostora,

4. za 4 osobe najviše 2-sobni stan do 60 m2 stambenog prostora,

5. za 5 osoba najviše 2,5 sobni stan do 73 m2 stambenog prostora,

6. za 6 osoba najviše 3-sobni stan do 77 m2 stambenog prostora,

7. za 7 osoba najviše 3,5 sobni stan do 94 m2 stambenog prostora,

8. za 8 osoba najviše 4-sobni stan do 104 m2 stambenog prostora,

9. za 9 osoba najviše 4,5 sobni stan do 113 m2 stambenog prostora,

10. za 10 osoba najviše 5-sobni stan do 115 m2 stambenog prostora.

U iskazanoj površini uključena je drvarnica sa cca 2, 00 m2.

Ako se za kupnju istoga stana natječe više građana koji ispunjavaju utvrđene uvjete, prednost ima onaj čije obiteljsko domaćinstvo ima više članova.

Podnositelj zahtjeva može prihvatiti manji stan u odnosu na onaj koji može kupiti, ovisno o broju članova obiteljskog domaćinstva, ali gubi pravo daljnjeg natjecanja.«

Članak 10.

Mijenja se članak 22. Odluke i sada glasi:

»Naputak za primjenu ove Odluke po potrebi daje Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada.«

Članak 11.

Dodaje se članak 22. a. koji glasi:

»U slučaju izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, kao i drugih propisa koji reguliraju tu materiju o uvjetima ostvarivanja prava i uvjetima kupnje primijeniti će se direktno novo doneseni propisi, a bez izmjene ove Odluke.«

Članak 12.

Svi ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 370-03/07-01/17

Ur. broj: 2213/01-01-07-5

Mali Lošinj, 24. listopada 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=10005&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr