SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
50. Statut Vijeća albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije
49. Statut Vijeća romske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije
48. Statut Vijeća crnogorske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije
47. Statut Vijeća mađarske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije
23. Odluka o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Bakra
21. Odluka o plaćanju naknade za priključenje
20. Odluka o visini ekonomske cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću »Bakar«
19. Odluka o plaćama službenika i namještenika kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz Proračuna Grada Bakra
18. Odluka o usvajanju financijskog plana za financiranje kapitalnih projekata Grada Bakra iz kreditnih sredstava u 2003. godini
17. Pravilnik o unutarnjem redu
20. Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila
19. Pravilnik o premještaju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Crikvenice
17. Poslovnik Poglavarstva Grada Čabra
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
16. Odluka o usvajanju Programa »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku«
58. Odluka o detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Trsat
24. Odluka o usvajanju Programa »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku«
15. Odluka o određivanju naknade troškova odnosno izgubljene zarade za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća
14. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatno
13. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Čavle
12. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Općinskog Poglavarstva Općine Čavle
11. Odluka o određivanju naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti
10. Odluka o Urbanističkom planu uređenja zone »Ostale namjene - V« prostora bivše šljunčare Kikovica
47. Odluka o povećanju cijene isporučene vode za domaćinstva i kućne savjete na području Općine Fužine
46. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Fužine
45. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne rasprave o prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Fužine
44. Rješenje o imenovanju Komisije za popis birača
43. Odluka o visini cijene nekretnina u vlasništvu Općine Fužine
42. Izvješće o stanju u prostoru za područje Općine Fužine za razdoblje VI/2003. - VI/2005.
41. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Fužine za razdoblje VI/2003.- VI/ 2005. godine
7. I. rebalans Proračuna 2003.
6. Pravilnik o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje
5. Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređivanju, održavanju i zaštiti od požara poljoprivrednih rudina na području Općine Jelenje
4. Izjava o osnivanju komunalnog društva Jelen d.o.o. Dražice
3. Odluka o osnivanju Komunalnog društva Jelen d.o.o.
27. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
26. Odluka o izmjenama Odluke o zaduživanju Općine Kostrena radi izgradnje kapitalnog projekta polivalentne dvorane
25. Odluka o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kreditiranju učenika i studenata
23. Odluka o osnivanju Osnovne škole Kostrena
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. godinu
9. Odluka o imenovanju sudaca porotnika
12. Izmjene i dopune Plana rasporeda privremenih objekata namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje roba i pružanje usluga
12. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2003. godinu
11. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2003. godine
26. Odluka o dopuni Tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo
25. Odluka o autentičnom tumačenju članka 6. Odluke o Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatic u Jurašima

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr