SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
GRAD KRK
17

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 23. lipnja 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Programa »Ekološki zasnovan sustav
zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku«

Članak 1.

Usvaja se Program »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku« sa financijskim planom za realizaciju istog (vidi prilog Programu: Studiju »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku« od ožujka 2003. godine i Odluku Skupštine Ponikve d.o.o. Krk, broj: 42-S/1-03 od 28. travnja 2003. godine, koje čine njegov sastavni dio, ali nisu predmet objave).

Članak 2.

Ponikvi d.o.o. Krk, Krk, Vršanska bb daje se suglasnost za zaduženje u svrhu realizacije Programa iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/03-01/21

Ur. broj: 2142/01-01-03-5

Krk, 23. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=35&mjesto=51500&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr