SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
183. Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
50. Pravilnik o korištenju službenih vozila
57. Odluka o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju (eng. Covenant od Mayors – Europe)
56. II. Izmjena i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu
55. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
54. II. Izmjene i dopune Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2023. godinu
53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu
72. Rješenje o razrješenju i izboru članice Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravnapitanja
71. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša
70. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija
69. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu
68. Odluka o prihvaćanju inicijative i prijedloga o promjeni područja mjesnih odbora na području Grada Opatije
67. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Opatije
66. Odluka o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u ugostiteljskim objektima te lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke
65. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
64. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Opatije za 2023. godinu
63. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2022. godinu
62. Odluka o razrješenju članice i izboru člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba
61. Odluka o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Rab
60. Zaključak – Ne donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu
32. Dopuna V. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2023. godinu
31. Odluka o visini osnovice za obračun plaće u Centru za kulturu i sport Lopar
57. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji
56. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
55. Odluka o naknadi za rad i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
54. Odluka o Izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
53. Odluka o Izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
52. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
28. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Mrkopalj
27. Odluka o kupnji nekretnine za izgradnju parkirališta u Mrkoplju
26. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Mrkopalj u ustanovama i obrtima registriranim za čuvanje djece
25. Odluka o Izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
24. Odluka o Izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr