SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
OPĆINA MRKOPALJ

26.

Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19,57/22) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije br. 10/21) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj , na sjednici održanoj 03. listopada 2023. godine , donosi

O D L U K U

o sufinanciranju troškova boravka djece
s područja Općine Mrkopalj u ustanovama
i obrtima registriranim za čuvanje djece

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se sufinanciranje i postupak sufinanciranja troškova boravka djece s područja Općine Mrkopalj u ustanovama i obrtima registriranima za čuvanje djece.

Članak 2.

Sufinanciranje troškova boravka djece vrijedi za djecu do polaska u osnovnu školu.

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece ostvaruju roditelji odnosno skrbnici uz slijedeće uvjete:

- dijete mora imati prebivalište na području općine Mrkopalj,

- barem jedan od roditelja odnosno skrbnika mora imati prebivalište na području općine Mrkopalj.

Članak 3.

Korisnici usluga obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj , u svrhu ostvarenja prava iz ove Odluke, podnijeti pisani zahtjev, uz prilaganje sljedećih isprava:

- rodni list za dijete ,

-presliku osobne iskaznice roditelja odnosno skrbnika,

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za jednog od roditelja ,odnosno skrbnika i za dijete,

- potvrdu/ugovor o upisu djeteta u ustanovu /obrt za čuvanje djece .

O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka donosi se rješenje.

Korisnici usluga dužni su odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od nastanka promjene, prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova boravka djece .U protivnom dužni su vratiti neosnovano primljeni iznos.

Članak 4.

Općina Mrkopalj sudjeluje u sufinanciranju troškova boravka djece u iznosu od 100,00 eur mjesečno po djetetu.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu Ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o sufiinaciranju troškova boravka djece jasličke dobi s područja Općine Mrkopalj u ustanovama i obrtima za čuvanje djece ( Službene novine Primorsko-goranske županije br. 30/22) .

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:024-02/23-01/01

URBROJ:2170-29-01-23-22

Mrkopalj, 3. listopada 2023.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=51315&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr