SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
GRAD OPATIJA

68.

Na temelju članka 88. stavka 2. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 5. listopada 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o prihvaćanju inicijative i prijedloga o promjeni područja mjesnih odbora na području Grada Opatije

Članak 1.

1) Prihvaća se inicijativa i prijedlog o promjeni područja mjesnih odbora na području Grada Opatije prema kojem će se promijeniti područja sljedećih mjesnih odbora na način da se:

a) područje Mjesnog odbora Vasanska i područje Mjesnog odbora Punta Kolova spajaju u Mjesni odbor Vasanska - Punta Kolova u naselju Opatija koji obuhvaća ulice: Antona Mihića, Antona Raspora, Dr. Maxa Josepha Örtela, Maršala Tita – parni brojevi 142 do uključivo 236 i neparni 111 do uključivo 191, Nova cesta – neparni brojevi 105 do uključivo 131 i parni brojevi 152/1 do uključivo 258, Stanka Jurdane, Joakima Rakovca, Park Margarita, Put Slavići, Put Vrutki, Put za Plahuti, Stubište Baredi, Trg Vladimira Gortana, Velog Jože i Veprinački put.

b) područje Mjesnog odbora Centar I, područje Mjesnog odbora Centar II i dio područja Mjesnog odbora Belveder spajaju u Mjesni odbor Centar u naselju Opatija koji obuhvaća ulice: 9. rujna, Augusta Šenoe, Bože Milanovića, Dante Alighieria, Drage Gervaisa, Eugena Kumičića, Ive Kirigina, Jurja Dobrile, Križišće, Maršala Tita – neparni brojevi 55/1 do uključivo 109, parni brojevi 78 do uključivo 140/3, Mate Balote, Nikole Tesle, Nova cesta – neparni brojevi 61 do uključivo 103, parni brojevi 68 do uključivo 152, Park Angiolina, Park svetog Jakova, Pave Tomašića, Poginulih hrvatskih branitelja, Radnička ulica, Stubište Borisa Papandopula, Stubište Dražica, Stubište dr. Vande Ekl, Stubište dr. Theodora Billrotha, Stubište Edite Stern, Stubište Miroslava Krleže, Svetog Florijana, Viktora Cara Emina, Vjekoslava Spinčića, Vladimira Nazora, Zert, Borisa Želea, Emila Bošnjaka, Friedricha Juliusa Schülera, Jelenkin put, Mušićevac, Put u Bregi, Put za Trbuhovac, Stubište Joakima Pilata, Stubište Juliusa Glaxa, Stubište Marušinac, Stubište Valvasora, Stubište Vincenta od Kastva, Šetalište Carmen Sylve, Ulica palmi, Veprinačkog statuta, Vrutki, Prolaz Matka Brajše, Mileve Sušanj, Stubište Tomaševac, Dr. Matka Laginje- neparni brojevi.

c) područje Mjesnog odbora Volosko i dio područja Mjesnog odbora Belveder spajaju u Mjesni odbor Volosko-Belveder u naselju Opatija koji obuhvaća ulice: Andrije Štangera, Brajdica, Črnikovica, Dr. Andrije Mohorovičića, Dr. Ivana Poščića – neparni brojevi 1 do uključivo 15a i parni brojevi 2 do uključivo 6, Nova cesta – neparni brojevi 27 do uključivo 59, Obala Frana Supila, Put uz Dol – neparni brojevi 1 do uključivo 17, te parni brojevi 2 i 4, Rikarda Katalinić Jeretova – neparni brojevi 1 do uključivo 31 i parni brojevi 18 do uključivo 24, Skradinj, Stubište Baredine – brojevi 1, 2, 4 i 6, Stubište Ivana Zavidića, Stubište Ljube Kuntarića, Stubište Rikarda Katalinić Jeretova, Stubište Stari put, Vološćanskih kapetana, Dr. Matka Laginje – parni brojevi, Feliksa Peršića, Ive Kaline, Maršala Tita – neparni brojevi 1 do uključivo 53 i parni brojevi 2 do uključivo 76/4, Stubište Adeline del Mestri, Stubište Lipovica, Stubište Starina, Stubište Škrbići i Šetalište Mate Tentora.

d) područje Mjesnog odbora Ika i područje Mjesnog odbora Oprič spajaju u Mjesni odbor Ika-Oprič u naseljima Ika i Oprič koji obuhvaća ulice: Antuna Brubnjaka, Borisa Zdrinšćaka, Emila Krajcara, Primorska, Put za brdo, Put Javorike, Stubište vrh Ike, Svetog Nikole 2 (ranije dio ulice Viktora Cara Emina 1, 1a do uključivo 1d), Oprić, Konjsko, Put Biškupi, Put braće Honovića, Put Danijela Tominića, Put Oprić, Put Perišići, Lokva kbr. 47, 47a, 49, 50 i 56, Cvjetni put kbr. 12, 34. i 36 i Dobreć kbr. 14b i 15d/1.

2) Područja ostalih mjesnih odbora na području Grada Opatije ostaju nepromijenjena.

Članak 2.

Gradonačelnik Grada Opatije će u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke predložiti Gradskom vijeću Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Grada Opatije te Odluku o izborima za članove vijeća mjesnih odbora.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na mrežnim stranicama Grada Opatije.

KLASA: 014-02/23-01/3

URBROJ: 2170-12-01/01-23-9

U Opatiji, 5. listopada 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=10006&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr