SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
39. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije
38. Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
14. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan”
13. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara za područje Grada Krka za 2022. godinu
12. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2022 godinu i donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
11. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Grad Krk
10. Odluka o planu, Programu i načinu upoznavanju stanovništva Grada Krka o opasnostima od požara
9. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Krka za 2023. godinu
8. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Vecla d.o.o. Krk
7. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2023. godinu
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2023. godinu
6. Program potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2023. godinu
5. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Raba u 2023. godini
12. Odluka o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
10. Izmjena Plana prijma u službu u Općinu Punat za 2023. godinu
9. Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
10. Odluka o visini naknade za rad mentora koji prati rad vježbenika

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr