SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

10.

Na temelju članka 87. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), općinski načelnik Općine Vinodolske općine, na prijedlog stručnih službi, 1. ožujka 2023., donosi

O D L U K U

o visini naknade za rad mentora
koji prati rad vježbenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad mentora koji prate rad vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolske općine, osposobljavaju ih za obavljanje poslova praktičnim radom i učenjem, daju im upute i smjernice za rad te im pomažu u pripremi državnog stručnog ispita.

Članak 2.

Naknada za rad mentora utvrđuje se, neovisno o broju vježbenika, u iznosu od 65,00 eura/489,74 kuna (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna) neto i isplaćuje se mjesečno pri obračunu plaće za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenika.

Članak 3.

U slučaju promjene mentora tijekom trajanja vježbeničkog staža vježbenika, naknada za mentorstvo isplaćivat će se mentorima sukladno vremenu obavljanja mentorstva.

Članak 4.

Rješenje o imenovanju mentora i ostvarivanju prava na naknadu iz članka 2. ove Odluke donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

 

 

 

 

KLASA: 024-03/23-01/3

URBROJ: 2170-34-1-23-1

Bribir, 1. ožujka 2023.

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2264&mjesto=91253&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr