SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
GRAD KRK

12.

Na temelju odredbi članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 9. ožujka 2023. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite
za 2022. godinu i donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

I.

1. Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2022. godinu (Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2022. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave).

2. Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje čini sastavni dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave).

II.

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2023. godinu iz točke I. ovog Zaključka objavit će se na mrežnoj stranici Grada Krka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 240-01/23-01/01

URBROJ: 2170-09-01-23-7

Krk, 9. ožujka 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2264&mjesto=51500&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr