SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
209. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
208. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka
65. Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka
64. Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija Gradskom vijeću Grada Krka
63. Odluka o socijalnoj skrbi
62. Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2022. godini
61. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
60. Izmjene Programa raspodjeke sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
59. I. Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu
58. I. Izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu
57. I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu
56. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada krka za 2022. godinu
55. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
54. Odluka o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
53. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2022. godinu
52. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu
51. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. godinu
50. Odluka o prestanku mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća
64. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja
63. Očitovanje na prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja
72. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2023. godinu
25. Odluka o donošenju Plana razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2022.-2027. godine
24. Odluka o proglašenju 7. studenog Danom Gorskog kotara
23. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj
22. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
21. Odluka o Izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
20. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece jasličke dobi s područja Općine Mrkopalj u ustanovama i obrtima za čuvanje djece
57. Prve Izmjene Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2022. godinu
56. Prve izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Omišalj u 2022. godini
55. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu
54. Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima financiranja izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane na području Općine Omišalj u 2022. i 2023. godini
53. Odluka o pristupanju Europskoj grupi za teritorijalnu suradnju 'Le terre di Matilde in Europa' ('Matildine zemlje u Europi')
52. Odluka o kupnji zemljišta k.č,br. 518/13
51. Odluka o Izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
50. Odluka o Izmjeni Odluke o izbru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
49. Odluka o imenovanju Vijeća časti
48. Odluka o imenovanju Etičkog odbora
47. Druge Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
46. Druge Izmjene Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skbri za 2022.godinu
45. Druge Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2022. godinu
44. Druge Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
43. Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr