SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
GRAD KRK

60.

Na temelju članka 20. Zakona o turističkoj pristojbiNarodne novine« broj 52/19, 32/20 i 42/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na prijedlog Turističke zajednice Grada Krka i Gradonačelnika Grada Krka, na sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

IZMJENE PROGRAMA

raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije«, broj 30/21), članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od turističke pristojbe planiran je u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 2.068.349,10 kn i to:

- 1.550.000,00 kn turističke pristojbe

- 30.000,00 kn turističke pristojbe na plovnom objektu

- 488.349,10 kn viška prihoda iz prethodne godine.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove Izmjene Programa objavit će se u «Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana nakon objave.

 

 

 

 

 

KLASA: 412-04/22-01/04

URBROJ:2170-09-01-22-4

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov ing.građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51500&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr