SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
15. Rješenje o izboru i imenovanju članova Komisije za popis birača
14. Rješenje o imenovanju sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra
13. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra
12. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čabra
11. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
10. Godišnji obračun Proračuna Grada Čabra za 2002. godinu
11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
10. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2002. godinu
7. Odluka o regulaciji/preusmjeravanju prometa motornih vozila za prijevoz opasnih tvari izvan područja zone sanitarne zaštite izvor
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
5. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja areala »Pahlić-Marušić« u zoni 21 na području Kartec u Gradu Krku
3. Dvogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka
2. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krka (2000. - 2002.)
1. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka
11. Zaključak o donošenju Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera CZ za Grad Rab
10. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Rab
9. Zaključak o suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Rab
8. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Rab
7. Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab
6. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete na temelju ugovora
5. Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Raba
4. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
3. Godišnji obračun Proračuna Grada Raba za 2002. godinu
24. Rješenje o imenovanju članova Odbora za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb
23. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za natječaje
22. Rješenje o imenovanju članova Odbora za mjesnu samoupravu
21. Rješenje o imenovanju članova za proračun i financije
20. Rješenje o imenovanju članova Odbora za unutarnji nadzor
19. Rješenje o imenovanju članova Odbora za zaštitu ljudi i imovine
18. Rješenje o imenovanju članova Odbora za kulturu
17. Rješenje o imenovanju članova Odbora za šport
16. Rješenje o imenovanju članova Odbora za turizam
15. Rješenje o imenovanju članova Odbora za prostorno planiranje, graditeljstvo i ekologiju
14. Rješenje o imenovanju članova Odbora za komunalnu infrastrukturu
13. Rješenje o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo
12. Rješenje o imenovanju člana Komisije za utvrđivanje realne tržišne cijene poljoprivrednog zemljišta
11. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije Stara Sušica
10. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivanka Trohar Fužine
9. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivanka Trohar Fužine
8. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Fužine
7. Rješenje o imenovanju članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Fužine
6. Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Komunalnog-trgovačkog društva Fužine d.o.o.
5. Rješenje o razrješenju članova Nadzornog odbora Komunalnog-trgovačkog društva Fužine d.o.o.
4. Odluka o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine
2. Dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Jelenje
1. Bilješke uz Financijsko izvješće Proračuna Općine Jelenje za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2002. godine
17. Rješenje o izboru predsjednika Komisije za pitanja antifašističkih boraca i boraca Domovinskog rata Općine Lovran
16. Rješenje o izboru predsjednika Komisije za predstavke i pritužbe Općine Lovran
15. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje ulica i trgova Općine Lovran
14. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu Općine Lovran
13. Prve izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2003. godini
4. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini
3. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2003.-2006.
2. Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela predjela »Božac« u Zoni 12, uz ulicu I. G. Kovačića, u naselju Punat
1. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr