SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
GRAD KRK
Grad Krk

6.

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 33/01 i 16/02), iza članka 15. ispravlja se podnaslov g) koji glasi:

» g) Opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade«

Članak 2.

U članku 16. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Od obveze komunalne naknade oslobađaju se nekretnine u vlasništvu/korisništvu roditelja poginulog branitelja iz Domovinskog rata, pod uvjetom da te nekretnine njihovi korisnici ne daju u najam, podnajam, zakup ili podzakup ili na privremeno korištenje.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/03-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-03-3

Krk, 11. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=22&mjesto=51500&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr