SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
GRAD KRK
Grad Krk

7.

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 - pročišćeni tekst), a u svezi s odredbama članka 40. i 41. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), uz prethodnu suglasnost Odjela za sigurnost cestovnog prometa, Sektora policije Policijske uprave Primorsko-goranske, broj: 511-09-05/N-67/5-03.A.Š. od 03. 03. 2003. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o regulaciji/preusmjeravanju prometa motornih vozila
za prijevoz opasnih tvari izvan područja zone
sanitarne zaštite izvorišta Ponikve

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se regulacija prometa na nerazvrstanim cestama Grada Krka u cilju preusmjeravanja prometa motornih vozila za prijevoz opasnih tvari izvan područja zone sanitarne zaštite izvorišta Ponikve i njihovo upućivanje na obilazne ceste (obilježavanje prilaza križanja prometnim znakovima kako bi vozači vozila, kojima prevoze opasne tvari nedvosmisleno bili upozoreni o zabrani kretanja državnim i ostalim cestama koje prolaze kroz vodozaštitnu zonu i upućivanje na obilazne prometnice).

Članak 2.

Regulacija odnosno preusmjeravanje prometa iz članka 1. ove Odluke odnosi se na motorna vozila za prijevoz opasnih tvari cisternama i njihovo preusmjeravanje na prometnice koje su udaljene od vodozaštitne zone jezera Ponikve.

U cilju regulacije prometa iz stavka 1. ovog članka postavit će se na raskrižjima nerazvrstanih cesta Grada Krka sljedeći prometni znakovi i to kako slijedi:

1. na raskrižju Vršanske ulice i ulice Slavka Nikolića u gradu Krku (raskrižje 4 iz Projekta P-112/01, str. 16) postavlja se znak broj 354c ''putokaz obilaska'' (upućuje vozila koja prevoze opasne tvari na obilazni pravac);

2. na raskrižju ulice Slavka Nikolića i državne ceste D - 102 u gradu Krku (raskrižje 5 iz Projekta P-112/01, str. 17) postavljaju se sljedeći znakovi:

. znak broj 383b ''obilazan smjer za određene vrste vozila''(obavješćuje vozača vozila prikazanog na znaku da mora voziti u smjeru koji je određen umetnutim prometnim znakom za obvezan smjer) i

. znak broj 208 ''zabrana prometa za cisterne'' (označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi vodu);

3. na raskrižju županijske ceste Ž-5107 koja povezuje naselja Garica i Kras (i prolazi s južne strane izvorišta Ponikve) i priključka ceste koja prolazi naseljima Lakmartin, Muraj i Kornić (raskrižje 6 iz Projekta P-112/01, str. 18) postavljaju se sljedeći znakovi:

. znak broj 208 ''zabrana prometa za cisterne''(označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi vodu) i

. znak broj 380 ''vodozaštitno područje'' (označuje mjesto na cesti odakle se cesta pruža po vodozaštitnom području i gdje svi vozači moraju biti osobito oprezni),

sve prema priloženom Prometnom projektu regulacije prometa na području zone sanitarne zaštite izvorišta Ponikve, broj projekta IPV/P-112/01, izrađen od Instituta prometa i veza iz Zagreba, Kušlanova 2, koji čini sastavni dio Ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 3.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja nadležna Policijska uprava.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-08/03-01/1

Ur. broj: 2142/01-02-03-7

Krk, 11. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=22&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr