SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
91. Odluka o izboru predsjednika Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
90. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
89. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije
88. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaža ispred autokampa Krk, Grad Krk
87. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Stari ribar u Njivicama, Općina Omišalj
86. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicma, Općina Omišalj
85. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Pizzeria Bukaleta u Njivicama, Općina Omišalj
84. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marina Admiral, Grad Opatija
83. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine F4.5-30/ 2019 radi kupovine poslovnog prostora u Gradu Rabu
82. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi kupnje i uređenja poslovnog prostora u Rabu i o davanju jamstva za ispunjenje kreditnih obveza
81. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
80. Odluka o razrješenju članice i izboru člana Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
79. Odluka o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
78. Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije
77. Odluka o izboru članice Odbora za kulturu
76. Odluka o razrješenju člana Odbora za kulturu
75. Odluka o izboru članice Odbora za statutarno- pravna pitanja
74. Odluka o razrješenju članice Odbora za statutarno-pravna pitanja
73. Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske županije
72. Odluka o imenovanju predsjednice Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije
71. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne ustanove »Priroda«
70. Odluka o razrješenju ravnateljice Javne ustanove »Priroda«
69. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica
68. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
67. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred Autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
66. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu G.P.P. »Mikić« d.o.o.na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela »Malin« Općina M
65. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
64. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski
63. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Bakar, Grad Bakar
62. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj
61. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
60. Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Brgudi, Grad Rijeka
59. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
58. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
57. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
56. Odluka o rasporedu rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
55. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
54. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
41. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Artatore« (UPU 5)
40. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Cvrčak«, Mali Lošinj
39. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
38. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
37. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
28. Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za korištenje javne površine te načinu i rokovima plaćanja iste
27. II. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2019. godini
32. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj
31. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Omišalj
30. Odluka o dopuni Odluke o naknadi za razvoj
36. Odluka o dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
35. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU-6) - građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b
34. 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
33. 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2019. godini
32. 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2019. godini
31. Odluka o Izmjeni Odluke o sufinanciranju razlike između planirane vrijednosti nabave i najniže ponuđene cijene u predmetu nabave izgradnje 10 stambenih građevina s ukupno 22 stana na lokaciji Općina Punat, k.o. Punat, Krk
30. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu dugotrajne imovine
29. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2019. godini
29. Odluka o zaduženju Vinodolske općine za Centar Bribira
28. Odluka o zaduženju Vinodolske općine za Dječji vrtić u Bribiru
27. Odluka o zaduženju Vinodolske općine za Dječji vrtić u Triblju
26. Odluka o zaduživanju Vinodolske općine za Reciklažno dvorište Podbadanj u Grižanama
25. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata Vinodolske općine
24. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2019. godinu
23. I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2019. godinu
22. Godišnji obračun Proračuna Vinodolske općine za 2018. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr