SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

22.

Temeljem odredaba članaka 108., 109., 110., 111. i 112. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH« broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 20. sjednici održanoj 29. svibnja 2019.godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Vinodolske općine za 2018. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Vinodolske općine za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sadrži:

Prihodi i primici po Bilanci
31.12.2018. godine 16.331.002,37 kn

Stanje žiro računa i blagajne
31.12.2018.godine 272.367,00 kn

Ostvareni rashodi i izdaci po Bilanci
31.12.2018.godine 16.716.393,99 kn

Manjak prihoda i primitaka -385.391,62 kn

Članak 2.

Obaveze na dan 31.12.2018. godine

-dospjele obaveze dobavljača 547.673,00 kn

-nedospjele obaveze prema
dugoročnom zaduženju 4.254.299,00 kn

Članak 3.

Dospjele obaveze prema dobavljačima će se podmiriti iz:

Prihoda Proračuna Općine za 2019. godinu 547.673,00 kn

MANJAK PRIHODA: PRIMATELJ
ĆE SE POKRITI IZ:

PRIHODA Proračuna Vinodolske općine
za 2019. godinu 385.391,62 kn

Članak 4.

Iznos sredstava na dan 31.12.2018.godine od 272.367,00 kuna prenosi se kao financijska imovina u 2019. godini sa danom 01.01.2019. godine i koristi se za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju 01.01.2019. godine do 17.01.2019. godine.

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg obračuna za 2018. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/6

Ur. broj: 2107-03/19-01-5-182

Bribir, 29. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=91253&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr