SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

24.

Na osnovi članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13 - pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 20. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Članak 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2019.godinu »Službene novine PGŽ« broj 43/ 18.», mijenja se i glasi:

»Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos izdataka utvrđeni Proračunom smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Vinodolske općine u 2019. godini ne smiju prema Proračunu Vinodolske općine za 2019. godinu biti veći od 42.571.644,00 kn«.

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Vinodolska općina se u 2019. godini može zadužiti za kapitalne izdatke sukladno propisima Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 113/18.) do svote utvrđene u Računu financiranja Proračuna.

(2) Vinodolska općina može se zadužiti do ukupne svote od 14.711.925,00 kuna, koja je iskazana u Računu financiranja Proračuna Vinodolske općine uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(3) Vinodolska općina se u 2019.godini može zadužiti isključivo za investicije koje se financiraju iz Proračuna .

(4) Zaduženje Vinodolske općine na dan 1.1.2019. godine iznosi 4.726.206,76 kuna.

(5) Očekivani iznos zaduženja na dan 31.12.2019. godine iznosi 8.972.412,76 kuna.

(6)Tekuće otplate glavnice duga, iskazane u Računu financiranja Proračuna te pripadajuće kamate, iskazane na rashodovnoj strani proračuna imaju u izvršavanju proračuna prednost pred svim ostalim izdacima .

(7) Odluku o zaduživanju općine donosi Općinsko vijeće Vinodolske općine.

(8) Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše 20 % ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne obveze uključena su i dana jamstva i dospjele neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom Odluke, ostaju na snazi.

Članak 5.

Ova izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama PGŽ«

Klasa: 021-05/19-01/6

Ur. broj: 2107-03/19-01-5-187

Bribir, 29. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=91253&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr