SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

23.

Na temelju članka 37., 39. i članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. i članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09, 15/13, 30/13 - pročišćeni tekst, 7/18 i 2/19), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 20. sjednici održanoj 29. svibnja 2019., donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Vinodolske općine za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/18 - u daljnjem tekstu: Proračun), članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu u A. Računu prihoda i rashoda, B. Računu financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i to kako slijedi:

I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2019. g. (u daljnjem tekstu Proračun) u iznosu od 42.571.644,00 kuna

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 27.779.719,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 80.000,00 kn

Rashodi poslovanja 16.723.000,00 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.282.925,00 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primitci od financijske imovine i zaduživanja 14.711.925,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 10.565.719,00 kn

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine 0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 kn

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 3.

Posebni dio Proračuna Vinodolske općine za 2019. godinu koji sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2018. godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/6

Ur. broj: 2107-03/19-01-5-186

Bribir, 29. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=91253&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr