SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
21. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastupanja i širenja požara
20. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.
19. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Baška
18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
17. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška
16. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
15. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
14. Odluka o javnom redu i miru na području Općine Baška
13. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Odbora za obrazovanje, kulturu i manifestacije Općinskog vijeća Općine Baška
26. Dopuna Plana prijma u službu za 2019. godinu
11. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mrkopalj
10. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
21. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom
20. Odluka Urbroj: 2107-03/19-03-1-4-1583
19. Odluka Urbroj: 2107-03/19-03-1-4-1582
38. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Vrbnik
37. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
36. Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja Općine Vrbnik - NA1
35. Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
34. Zaključak Urbroj:2142-07-01-19-1
33. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
32. Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara
31. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
30. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 1.-12. 2018. godine u Općini Vrbnik
29. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj-prosinca 2018. godine u Općini Vrbnik
28. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-prosinca 2018. godine u Općini Vrbnik
27. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine
26. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2018. godine
25. Izmjene Plana razvojnih programa za 2018. godinu
24. Izvještaj o Godišnjem izvršenju Proračuna za 2018. godinu
23. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
22. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
21. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
20. Izmjene Plana razvojnih programa za 2019.- 2021. godinu
19. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2019. godinu
1. Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr