SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

19.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18. i 3/19.), načelnik Vinodolske općine dana 24. travnja 2019. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

1. Predlaže se Skupštini trgovačkog društva VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski, imenovanje Božidara Zubčića iz Bribira, Sveti Vid 6A (OIB-98822879033), za predstavnika Vinodolske općine u Nadzornom odboru VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski.

2. Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/19-01/1

Ur. broj: 2107-03/19-03-1-4-1582

Bribir, 24. travnja 2019.

VINODOLSKA OPĆINA

Načelnik

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=91253&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr