SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA VRBNIK

31.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 25.travnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Vrbnik

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki godišnji iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno kandidacijskoj listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1000,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća (žensko) temeljem čl. 6. Zakona pripada pravo na naknadu od 1.100,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i kandidacijskoj listi grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Vrbnik na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u godišnjim iznosima kako slijedi:

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ - 4.100,00 kuna,

- Socijaldemokratska partija Hrvatske- SDP- 2.000,00 kuna,

- Primorsko goranski savez - PGS - 1.100,00 kuna

- Hrvatska seljačka stranka HSS - 1.000,00 kuna

-Hrvatskoj stranci prava-HSP -1.000,00 kuna,

-Hrvatska narodna stranka HNS -1.000,00 kuna,

-Kandidacijskoj listi grupe birača, nositelj Zlatko Brusić - 1.000,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel na žiro račun političke stranke odnosno posebne račune članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/19-01/19

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 25. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=51516&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr