SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
216. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
66. Odluka o prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Cresa putem Interneta
65. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Cresu
64. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Socijalnog vijeća
63. Rješenje o imenovanju predsjednika i članov Odbora za određivanje naziva ulica i trgova
62. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za promet
61. Odluka o osnivanju Odbora za turizam
60. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja
73. Odluka o izboru članova Odbora za kulturu i tehničku kulturu
72. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača
71. Odluka o izboru članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osoba treće životne dobi
70. Odluka o izboru članova Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju
69. Odluka o izboru članova Odbora za sport i tjelesnu kulturu
68. Odluka o izboru članova Odbora za turizam, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju
67. Odluka o izboru članova Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
66. Odluka o izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
65. Odluka o razrješenju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
64. Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
63. Odluka o razrješenju Odbora za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju
62. Odluka o izboru članova Mandatne komisije
61. Odluka o razrješenju Mandatne komisije
60. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Kastva
59. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije
58. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Grad Kastva temeljem ugovora
57. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
56. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
55. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2017. godinu
54. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2017. godinu
53. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
52. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu
71. Odluka o nagrađivanja sportaša s područja Grada Krka
70. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Krka
69. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka
68. Odluka o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. Matulji
67. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite i spašavanja za područje Grada Krka
66. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Krka
65. Odluka o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka »Gradnja nerazvrstane ceste Mali Kartec u gradu Krku«
64. Odluka o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka »Gradnja gradske primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U- 3.1«
63. Odluka o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka »Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni kulturni centar«
86. Odluka o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika
85. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
90. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 41 - sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u barbatu (R61)
89. Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
88. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Raba
87. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Raba
86. Odluka o proglašenju božićno-novogodišnje manifestacije »Najljepši otočni advent - Advent na Rabu«
85. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
84. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Raba
83. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
82. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
81. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
80. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. god
79. Plan razvojnih programa Grada Raba za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu
78. Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu
66. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
55. Odluka o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji
54. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
55. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz stavka (1) članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu u Općini Vrbnik
54. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
53. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skbri za 2017. godinu u Općini Vrbnik
52. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
51. II. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019.
50. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu
49. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrbnik
48. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik
47. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik (NA 1) s površinama izdvojenih namjena (T i R) - UPU 1

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr