SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KRK

68.

Na temelju članka 64. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu
ŽIČARA UČKA d.o.o. Matulji

I.

Trgovačko društvo ŽIČARA UČKA d.o.o. za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom (dalje u tekstu: Društvo) upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod poslovnim brojem MBS 040263552, OIB 21248575428, sa sjedištem u Matuljima, Ivana i Matka Baštijana 17, radi realizacije projekta »Žičara na Učku«.

II.

Grad Krk je u Proračunu za 2018. godinu u Razdjelu 001, Kapitalni projekt K101213 - Povećanje temeljnog kapitala Žičara Učka d.o.o., osigurao sredstva u iznosu od 20.000,00 kn radi stjecanja poslovnih udjela Društva.

III.

Donošenjem ove Odluke Grad Krk pristupa trgovačkom društvu ŽIČARA UČKA d.o.o. Matulji te se ovlašćuje Gradonačelnik Grada Krka da donese i potpiše Izjavu o namjeri preuzimanja novih poslovnih udjela ŽIČARE UČKA d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala tijekom 2017/2018, kao i da izvrši ostale radnje potrebne za provedbu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 303-02/16-01/02

URBROJ: 2142/01-02/1-17-5

Krk, 30. studenoga 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51500&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr