SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KRK

71.

Na temelju članka 40. (48) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne Novine« broj: 33/ 01 60/01 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 144/ 12, 19/13 i 137/15)i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13, i 20/14) gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija, održanoj 29. studenoga 2017. godine, donio je

O D L U K U
o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se visina, uvjeti i način te postupak dodjele godišnje nagrade sportašima s područja Grada Krka za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima.

Pored nagrada iz prethodnog stavka, ovom Odlukom uređuje se visina i dodjela nagrada sportašima koji su na temelju rješenja HOO ostvarili kategorizaciju.

UVIJETI I NAČIN DODJELE NAGRADA

Članak 2.

Nagrada iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se sportašima za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima.

Pravo na dodjelu novčane nagrade imaju sportaši s prebivalištem na području Grada Krka najmanje 3 godine.

Članak 3.

Visina novčane nagrade ovisi o postignutom rezultatu za pojedinačni odnosno ekipni plasman:

1. Olimpijske igre i svjetska prvenstva:

-za osvojeno 1. mjesto 5.000,00 kuna

-za osvojeno 2. mjesto 4.000,00 kuna

-za osvojeno 3. mjesto 3.000,00 kuna

2. Europsko prvenstvo:

-za osvojeno 1. mjesto 3.000,00 kuna

-za osvojeno 2. mjesto 2.000,00 kuna

-za osvojeno 3. mjesto 1.000,00 kuna

3. Državno prvenstvo:

-za osvojeno 1. mjesto 1.000,00 kuna

-za osvojeno 2. mjesto 700,00 kuna

-za osvojeno 3. mjesto 500,00 kuna.

Članak 4.

Novčane nagrade se dodjeljuju jednom godišnje i to u mjesecu prosincu tekuće godine za postignute izvanredne rezultate u toj godini, na najvišoj razini, navedenim u članku 3. ove Odluke.

KATEGORIZACIJA SPORTAŠA

Članak 5.

Zakonom o sportu povjereno je Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) utvrđivanje kategorizacije sportaša i donošenje rješenja o kategorizaciji sportaša kao javna ovlast.

Kategorizacija sportaša primjenjuje se u svim sportovima čiji su nacionalni sportski savezi udruženi u HOO kao punopravni ili pridruženi članovi.

Na temelju postignutih rezultata, HOO sportaše
razvrstava u šest kategorija:

-I., II. i III. kategorija, Vrhunski sportaši Hrvatske

-IV. kategorija, Vrsni sportaši Hrvatske

-V. i VI. kategorija, Daroviti sportaši Hrvatske.

Na temelju razvrstavanja sportaša u određenu kategoriju HOO-a, Grad Krk će novčano nagraditi sportaše:

-I., II. i III. kategoriju - Vrhunski sportaš Hrvatske
sa iznosom od 7.000,00 kuna;

-IV. kategorija - Vrsni sportaš Hrvatske sa iznosom
od 5.000,00 kuna;

-V. i VI. kategorija - Daroviti sportaš Hrvatske sa
iznosom od 3.000,00 kuna.

Članak 6.

Postupak za ostvarivanje prava iz točke 5. ove Odluke pokreće se na zahtjev sportaša.

Zahtjev za maloljetnog sportaša podnosi zakonski skrbnik.

Zahtjevi iz članka 2. i članka 5. ove Odluke se podnose Odsjeku za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnom odjelu (JUO) Grada Krka i moraju sadržavati:

-osobne podatke o sportašu;

-natjecanje na kojem je sudjelovao i rezultat koji je ostvario.

Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog prava i to:

-presliku osobne iskaznice za sportaša za kojeg se
traži pravo;

-uvjerenje o prebivalištu za sportaša;

-presliku originala potvrde o postignutim rezultatima;

-rješenje o kategorizaciji sportaša.

U postupku utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava iz ove Odluke, Odsjek za društvene djelatnost JUO Grada Krka može zahtijevati i druge dokaze.

Novčane nagrade iz članka 5. ove Odluke, dodjeljuju se tijekom kalendarske godine na temelju podnesenogzahtjeva sa pripadajućim dokaznicama.

Članak 7.

Ukoliko sportaš iz članka 2. ove Odluke u tekućoj kalendarskoj godini ostvari rezultat u natjecanju različitog ranga, može ostvariti samo jednu nagradu koja mu pripada prema ovoj Odluci.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 620-04/17-01/02

URBROJ: 2142/01-02/1-17-3

Krk, 29. studenoga 2017

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51500&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr