SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
7. Zaključak Urbroj: 2107/02-01-17-
6. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
5. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
4. Zaključak Urbroj: 2107/02-01-17-2
3. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13)
14. Program rada predstavnika talijanske nacionalne manjine za 2017. godinu
13. Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2017. godinu
12. Program rada predstavnika slovenske nacionalne manjine za 2017. godinu
11. Financijski plan predstavnika talijanske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2017. godinu
10. Financijski plan predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2017. godinu
9. Financijski plan predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2017. godinu
8. Financijski izvještaj talijanske nacionalne manjine za 2016. godinu
7. Financijski izvještaj Vijeća srpske nacionalne manjine za 2016. godinu
6. Financijski izvještaj slovenske nacionalne manjine za 2016. godinu
5. Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija
4. Odluka o imenovanju ravnatelja Festivala Opatija
3. Aneks broj III Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije
2. Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija
1. Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija
3. Program potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2017. godinu
4. I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2017. godini
12. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Općine Matulji
11. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Matulji
10. Odluka o Izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
9. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
8. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
7. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Matulji
6. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2017.
5. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2017.
4. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Matulji
3. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2017. godinu
2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
5. Odluka o sufinanciranju razlike između planirane vrijednosti nabave i najniže ponuđene cijene u predmetu nabave izgradnje 10 stambenih građevina s ukupno 22 stana na lokaciji Općina Punat, k.o. Punat, Krk
4. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat
6. Odluka o ispravku Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik
5. Odluka o izradi III. Dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
4. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza koji pripadaju Općini Vrbnik na Ministarstvo financija, Poreznu upravu
3. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
2. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
1. Odluka o poništenju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa na području naselja Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr