SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
119. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
20. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Bubamara« Čabar
19. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice »Ivan Žagar« Čabar
18. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Bubamara« Čabar
17. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
16. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2015. godinu
15. Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra
14. Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2015. godini
35. Odluka o Izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje
34. Odluka o pokretanju postupka ostvarivanja prava na naknadu za korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog
33. Odluka o dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
32. Odluka o određivanju imena šetnice, ulice i parka na području Grada Novog Vinodolskog
95. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 1.1.2015. do 30.6.2015.
94. Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godinu
46. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
45. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadi te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čavle
44. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup proslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle
43. II. Izmjene i dopune Statuta Općine Čavle
42. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić »Čavlić«
41. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2015. godinu
40. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2015. godinu
26. Zaključak o sklapanju Ugovora o prijenosu vlasništva u odnosu na z.č. 1074/357 k.o. Soline
25. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj
28. Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa u općini Malinska-Dubašnica
28. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2015. godinu
27. Odluka o Prvoj Izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
26. Odluka o Prvoj Izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora
25. Treće Izmjene i dopune Statuta Općine Ravna Gora
24. Odluka o izdavanju Službenog glasila Općine Ravna Gora
23. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr