SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
GRAD KRK

35.

Na temelju članka 23. stavak 3. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (»Narodne novine« broj 109/1, 82/ 04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), gradonačelnik Grada Krka, 7. rujna 2015. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju
stanova po programu društveno poticane stanogradnje

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/15), članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravo na kupnju stana iz članka 1. ove Odluke imaju svi građani koji su državljani Republike Hrvatske.«

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Podnositelju zahtjeva koji ima ukupno prijavljeno prebivalište na području Grada Krka najmanje godinu dana prije dana objave Javnog poziva, pripadaju 3 boda za svaku godinu prijavljenog prebivališta.«

Članak 3.

Ove Izmjene Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 370-01/15-01/2

Ur. broj: 2142/01-02/1-15-3

Krk, 7. rujna 2015.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=947&mjesto=51500&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr