SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

27.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o Prvoj izmjeni i dopuni Odluke o plaći
i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika
Općinskog načelnika

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 28/10) briše se članak 5. koji glasi:

»Dužnosnici druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s općim aktima Općine Ravna Gora kojima su utvrđena prava službenika i namještenika, ako zakonom nije drukčije propisano«.

Članak 2.

Članak 6. koji glasi: »Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava iz radnog odnosa donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela« postaje članak 5. i zamjenjuje se riječima: »Rješenja o utvrđivanju plaće donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 120-02/15-01/1

URBROJ: 2112/07-03-15-4

Ravna Gora, 10. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=947&mjesto=51314&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr