SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

25.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine, donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE RAVNA GORA

Članak 1.

U Statutu Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13) u članku 92. stavku 1. riječi »Primorsko-goranske županije« zamjenjuju se riječima »Općine Ravna Gora«.

Članak 2.

Ove treće izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 012-03/15-01/1

URBROJ: 2112/07-01-15-3

Ravna Gora, 10. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=947&mjesto=51314&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr