SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
50. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Veli Lošinj
49. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Volosko« Opatija
48. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk
47. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Kantrida« Rijeka
46. Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije u Skupštinu trgovačkog društva CESTE-RIJEKA d.o.o.
21. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I1-8 Kendar - UPU 13
20. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za sanjkanje na području Grada Delnica
19. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za hortikulturno uređenje parka
13. Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog
12. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski u 2014. godini
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
10. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne povšine
9. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršavanju Programa građenja komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu (Sl. novine PGŽ broj 57/12, 12/13)
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalnih, vodnih i ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (Sl. novine PGŽ broj 57/12, 12/13)
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (Sl. novine PGŽ broj 51/12, 12/13 i 34/13)
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine
6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za 2013. godinu
-6. Odluka o imenovanju članova skupštine društva Komunalac d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1/a
-7. Odluka o imenovanju članova skupštine društva Vode Vrbovsko d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1/a
11. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle
10. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2013. godinu
9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2013. godinu
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj
15. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Lastavica«
14. Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru
13. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat za 2014. godinu
12. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za proračun, financije i imovinu
11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine
10. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat za 2013. godinu
9. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
26. Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Vinodolske općine
25. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
24. Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Vinodolske općine za drugo polugodište 2013. godine, od 1. 7. do 31. 12. 2013. godine
23. Zaključak o imenovanju sudaca porotnika
22. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora: Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik
21. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Vinodolske općine
20. Odluka o mjesnoj samoupravi
19. Plan bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna za radove
18. Plan javne nabave Vinodolske općine za 2014. godinu
17. Pravilnik o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini
16. Odluka o kreditnom zaduženju Vinodolske općine kod poslovne banke
15. Godišnji obračun Proračuna Vinodolske općine za 2013. godinu
12. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
11. Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za siječanj - prosinac 2013. godine u Općini Vrbnik
10. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj - prosinac 2013. godine
9. Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj - prosinac 2013. godine u Općini Vrbnik
8. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, sporta i socijalne skrbi za razdoblje siječanj - prosinac 2013. u Općini Vrbnik
7. Izvještaj o izvršenju Proračuna
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije
5. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja čistoće javnih površina na području općine Vrbnik
4. Odluka o davanju koncesije za poslove naplate parkiranja, premještanja i blokiranja vozila na području naselja Vrbnik ponuditelju CRTORAD d.o.o.
3. Odluka o izmjenama Odluke o sastavu vijeća za dodjelu koncesija
2. Odluka o prihvaćanju Zaključka o likvidaciji Ustanove »Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr