SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
16. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
12. Plan prijma u službu JUO-a Grada Delnica
14. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa prema Gradu Kraljevici za hrvatske ratne vojne invalide s područja Grada Kraljevice prilikom legalizacije novoizgrađenih objekata
13. Izmjene i dopune Statuta Grada Kraljevice
16. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2012. godinu
15. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2013. godinu
14. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
12. Odluka o raspodjeli viška prihoda 2012. godine
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
27. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
13. Odluka o otkupu k.č. broj 82/2 od 873 m2 K.O. KOSTRENA-LUCIJA u vlasništvu fizičke osobe
12. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općina Kostrena za nekretnine u vlasništvu fizičke osobe u K.O. KOSTRENA-LUCIJA
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu
10. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena
9. Zaključak o usvajanju Izvješća načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u Općini Kostrena za 2012. godinu
8. Detaljni plan uređenja »Uvala Žurkovo«
17. Odluka o visini zakupnine za javne površine u vlasništvu Općine Lokve
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
14. Odluka o raspodjeli rezultata viška prihoda iz 2012. godine
13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lokve za razdoblje od 01.01.-31.12.2012. godine
11. Program javnih potreba Općine Lopar u sportui za 2013. godinu
10. Program javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2013. godinu
22. Odluka o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2013. godini
21. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za potvrđivanje sadržaja zapisnika s posljednje sjednice Općinskog vijeća Općine Punat u mandatu 2009./ 2013.
20. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat za 2012. godinu
24. Odluka Urbroj: 2107-03/13-01-3-19
23. I. Izmjene i dopune Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna za 2013. godinu
22. .I. Izmjene i dopune Plana javne nabave Vinodolske općine za 2013. godinu
21. Odluka o imenovanju povjerenika Civilne zaštite Vinodolske općine
20. Odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Vinodolske općine
19. Odluka o usvajanju Plana Civilne zaštite za područje Vinodolske općine
18. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine
17. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine za 2012. godinu
16. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine od 2013. do 2015. godine
15. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Vinodolske općine
14. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Vinodolsku općinu
13. Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Vinodolsku općinu
12. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Vinodolske općine
11. Statutarna odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Vinodolske općine
10. Odluka o usvajanju prijedloga za izmjenu i dopunu i pristupanje raspravi o predloženoj izmjeni i dopuni Statuta Općine Vinodolske općine, temeljem statutarne odluke
9. Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
29. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa
28. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinu
27. Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2013. godine
26. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013. godini
25. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2013. godini
24. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini
23. Izvješće o izvršenju Programa godišnje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu
22. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine
21. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
20. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
19. Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2012. godinu
18. Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2012. godinu
17. Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2012. godinu
16. Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2012. godinu
15. Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
14. Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo
13. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2013. do 2015. godine
12. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu
11. Odluka o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2012. godine
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu
9. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
14. II. Izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik
13. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1
12. Odluka o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk
11. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Vrbnik
10. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora
9. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vrbnik
8. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
7. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine
6. Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za siječanj - prosinac 2012. godine u Općini Vrbnik
5. Odluka o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine u Općini Vrbnik
4. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine u Općini Vrbnik
3. Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine u Općini Vrbnik
2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
1. Izvještaj o izvršenju Proračuna
1. Odluka o izmjeni Statuta Turističke zajednice Grada Delnica

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr