SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
160. Odluka o prijedlogu opoziva i imenovanja članova Nadzornog odbora trgovačkog društva REA Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. Rijeka
159. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni (usklađenju) djelatnosti Lječilišta Veli Lošinj
158. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, visini novčanog iznosa za podmirenje troškova i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini
157. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Brod Moravice«, Brod Moravice
156. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
155. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni (usklađenju) djelatnosti »Thalassotherapie« Crikvenica
154. Akcijski plan za provedbu mjera nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2013.-2015. godine na području Primorsko-goranske županije
153. Plan davanja koncesije na pomorskom dobru za 2013. godinu
152. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru za razdoblje od 2013. do 2015. godine
151. Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka
150. Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, Grad Mali Lošinj
149. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj
148. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica
147. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica
146. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti akvatorija područja Portić, Općina Malinska- Dubašnica
145. Odluka o osnivanju Vijeća seniora Primorsko- goranske županije
144. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije
143. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije
142. Pravilnik o kriterijima i mjerilima za vrednovanje programa javnih potreba Primorsko-goranske županije iz djelatnosti sporta
141. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno financijsko zaduživanje i zaključivanje ugovora o kreditu Županijske lučke uprave Krk, radi dogradnje i uređenja trajektnog pristaništa Valbiska
140. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2012. godini
139. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2013.-2015. godine
138. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
137. Program javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2013. godinu (kultura, sport i tehnička kultura)
136. Proračun Primorsko-goranske županije za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
135. II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
47. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
46. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. godine
45. Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini
44. Odluka o prihvaćanju investicije - Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka
69. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju objekata i prometnica unutar obuhvata UPU-10 i prihvaćanju teksta tog Ugovora
68. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Na 4-6 (UPU 21)
67. Zaključak o potvrđivanju imenovanja člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Stara Sušica
66. Odluka o gubitku prava na redovito financiranje iz Proračuna Općine Fužine
65. Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
64. Program javnih potreba u školstvu Općine Fužine za 2013. godinu
63. Program javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2013. godinu
62. Program javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2013. godinu
61. Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2013. godinu
60. Socijalni program Općine Fužine za 2013. godinu
59. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2013. godinu
58. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2013. godinu
57. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2013. godinu
56. Proračun Općine Fužine za 2013. i Projekcija za 2014. i 2015. godinu
55. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2012. godinu
54. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2012. godinu
53. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2012. godinu
52. Druga Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Fužine za 2012. godinu
51. Druga Izmjena i dopuna Programa gradnje održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2012. godinu
50. Druga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2012. godinu
49. III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2012. godinu
49. Ispravak Odluke o imenima ulica i trgova na području Općine Omišalj
67. Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2013. godini
66. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini
65. Program javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013. godini
64. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinu
63. Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić / DPU 18 /
62. Odluka o posebnim oblicima pomoći
61. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godini
60. 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012. godini
59. 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2012. godini
58. 3. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine
57. 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu
56. Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2013. godine
55. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2011. godine
54. 3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2012. do 2014. godine
53. 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i 2014. godinu
52. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2013. do 2015. godine
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu
50. Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr