SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
GRAD KRK

45.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. studenoga 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Krka donosi Odluku o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini, uvedene radi sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran - Podsustav Krk.

Članak 2.

Grad Krk će u proračunu Grada Krka za 2013. godinu osigurati sredstva za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstva u iznosu od 1,00 kn po m3 potrošene vode.

Članak 3.

Sredstva subvencije iz prednjeg članka će se po obavijesti Ponikve d.o.o. Krk o fakturiranoj potrošnji vode za gospodarstvo i domaćinstva sa područja naselja Krk i Kornić tjedno uplaćivati Ponikvi d.o.o. Krk.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 307-02/12-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 28. studenoga 2012.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=51500&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr