SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
25. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Čavle« Čavle
24. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi
23. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
22. Odluka o izboru potpredsjednika Odbora za proračun i financije
21. Odluka o razrješenju potpredsjednice Odbora za proračun i financije
20. Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
19. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda«
18. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Vela Luka«, Općina Baška
17. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže ispred autokampa »Konobe«, Općina Punat
16. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno financijsko zaduživanje Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj radi nabave pontonskih gatova, sidrenog sustava i opreme za luku Mali Lošinj
15. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2012. godinu
14. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2012. godinu
13. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2012. godinu
12. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2012. godinu
11. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2012. godinu
10. Odluka o kriterijima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova u 2012. godini
9. Odluka o kriterijima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola u 2012. godini
8. Odluka o kriterijima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2012. godini
7. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2012. godine
6. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u prvom tromjesečju 2012. godine
5. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda Zavoda za socijalnu skrb u Primorsko-goranskoj županiji u prvom tromjesečju 2012. godine
4. Odluka o prestanku mirovanja mandata člana Skupštine i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice člana Skupštine
5. Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika
4. Odluka o Izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje
8. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva za 2012. godinu
5. Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2012. godinu
4. Ugovor o financiranju izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida
7. Odluka o prihvaćanju Prijedloga izjave o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Vrbovsko
6. Odluka o pripajanju društva Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko i društva Poduzetnički centar d.o.o. Vrbovsko društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko
2. Ispravak Odluke o vrijednostima iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
1. Ispravak Odluke o socijalnoj skrbi
6. Plan prijma u sulužbu za 2012. godinu
5. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć obitelji, majci ili skrbniku novorođenog djeteta
7. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga
6. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu
4. Odluka o pristupanju ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu
3. Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2012. godinu
2. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
4. Odluka o 3. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
3. Odluka o 3. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redarstvu
2. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
1. Odluka o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr