SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
124. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Sveti Matej« Viškovo
123. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole dr. Josipa Pančića, Bribir
122. Odluka o izboru člana Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
121. Odluka o razrješenju člana Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
120. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru za plažu i terasu ispred hotela »Adria Beach« u Novom Vinodolskom
119. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica
118. Odluka o izmjeni Odluke o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini
117. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2011. godinu
116. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2011. godinu
115. Program javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (odgoj i obrazovanje, kultura, sport i tehnička kultura)
114. Proračun Primorsko-goranske županije za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. g
113. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije
48. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
73. Odluka gradonačelnika
72. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Kraljevice
71. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2011. godinu
70. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
69. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2011. godinu
68. Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
67. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2011. godinu
66. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2011. godinu
65. Plan razvojnih programa Grada Kraljevice u razdoblju od 2011. do 2013. godine
64. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2011. godinu
63. Proračun Grada Kraljevice za 2011. godinu i Projekcija Proračuna za 2012. i 2013. godinu
62. Odluka o imenovanju članova Odbora za zaštitu okoliša
61. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića »Orepčići« Kraljevica
67. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko- goranske županije, Općine Kostrena u 2011. godini
66. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
65. Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2011. godinu
64. Program javnih potreba u športu za 2011. godinu
63. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2011. godinu
62. Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
61. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
60. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
59. Odluka o socijalnoj skrbi
58. Odluka o dodatnoj zdravstvenoj skrbi
57. Odluka o imenovanju Ravnateljice Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«
56. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena
55. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Kostrena za nekretninu u vlasništvu fizičke osobe
54. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena
53. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena u 2010. godini
33. Socijalni program Općine Malinska-Dubašnica
32. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
31. Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade
30. Odluka o komunalnoj naknadi
29. Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Malinska-Dubašnica
51. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Skrad
50. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
49. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2011. godinu
48. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu
47. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2011. godinu
46. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2011. godinu
45. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2011. godinu
44. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2011. godinu
43. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu
42. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
41. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
40. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2011. godinu
39. Proračun za 2011. godinu
38. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU 4) - poslovna namjena - zona (K1) u veliko Selce - Podstrena
37. Plan prijma u službu u Općini Skrad
36. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad
35. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Skrad za 2009. godinu
34. Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2010. godinu
33. Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2010. godinu
32. Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2010. godinu
31. Odluka o prvoj Izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2010. godinu
30. Odluka o prvoj Izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2010. godinu
29. Odluka o prvoj Izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu
28. Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
27. Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
26. Projekcija Proračuna Općine Skrad za razdoblje 2010. - 2012. godine
25. Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2010. godinu
24. Odluka o donošenju UPU 1 - Urbanističkog plana uređenja Skrad (N331-5) i izdvojenog građevinskog područja groblja (G3)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr