SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
111. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Skrad«, Skrad
110. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Klana«, Klana
109. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Milan Brozović« Kastav
108. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Frane Petrića, Cres
107. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Frane Petrića, Cres
106. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
105. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
104. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve sušačke hrvatske gimnazije Rijeka
103. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu
102. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2010. godini
101. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2010. godinu
100. Odluka o proglašenju Perivoja sv. Jakova u Opatiji spomenikom parkovne arhitekture
99. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu
98. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu i Projekcije za 2011. i 2012. godinu
51. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2010. - 2012. godine
50. Odluka o visini spomeničke rente
49. Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
48. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
47. Odluka o umanjenju zakupnina za zakup poslovnih prostora
46. Odluka o imenima ulica i trgova na području Grada Krka
45. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
44. I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
54. Odluka o davanju Prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog
53. Odluka o davanju Prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Narodnog muzeja i galerije
52. Odluka o davanju Prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Narodne čitaonice i knjižnice
51. Odluka o imenima ulica i trgova na području Grada Novog Vinodolskog
56. Odluka o nastavku suradnje s Ustanovom Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu u 2011. godini
55. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2010. godinu
54. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2010. godinu
257. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje
56. Odluka o Izmjeni i dopuni Plana prijma u službu Grada Vrbovskog za 2010. godinu
16. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
15. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Jelenje
45. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Klana
44. Odluka o javnim priznanjima
43. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2010. godinu
42. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Klana za 2010. godinu
41. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
40. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
39. I. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje 2011. - 2012.
38. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Klana za 2010. godinu
25. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Lopar
24. Odluka o Izmjeni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
23. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
48. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 23 Poslovne zone Rupa
47. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
46. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
45. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
44. Odluka o Izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2009. godinu
43. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
56. Ispravak Odluke o imenima ulica i trgova na području Općine Omišalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr