SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

45.

Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/07 i 42/07) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 8. studenoga 2010. godine raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove
Savjeta mladih Općine Klana

I.

Pokreće se postupak izbora za članove Savjeta mladih Općine Klana.

Savjet mladih Općine Klana je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Klana koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Klana.

II.

Savjet mladih Općine Klana broji sedam (7) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Općine Klana biraju se osobe s prebivalištem na području Općine Klana u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina.

Članove Savjeta mladih Općine Klana bira Općinsko vijeće Općine Klana na vrijeme od 2 godine, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

III.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Klana imaju:

- udruge mladih i udruge koje se bave mladima,

- učenička vijeća

- te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Klana podnose se u pisanom obliku i obvezno sadrže sljedeće podatke:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

- podaci o kandidatu (ime i prezime, prebivalište, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice ili putovnice, osobni identifikacijski broj),

- obrazloženje prijedloga,

- očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

- životopis kandidata,

- presliku osobne iskaznice

- uvjerenje o prebivalištu.

Prijedlog kandidata podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu podignuti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana.

V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Klana dostavljaju se u roku od 60 dana od dana objave javnog poziva na adresu: Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana, s naznakom »Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Klana«.

Klasa: 021-01/10-01/52

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 8. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=697&mjesto=51217&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr