SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
4. Plan gospodarenja otpadom u Gradu Delnice za razdoblje 2010. - 2017.
3. Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Grada Delnica za razdoblje 2010. - 2017.
7. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
6. Odluka o osnivanju Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb
5. Odluka o osnivanju Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
4. Odluka o osnivanju Odbora za sport i tehničku kulturu
3. Odluka o osnivanju Odbora za kulturu
2. Odluka o imenovanju članova Odbora za sport i tehničku kulturu
18. Odluka o preuzimanju organizacije »Jazz festival Lošinj« Mali Lošinj
17. Program javnih potreba u športu Grada Malog Lošinja u 2010. godini
16. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja u 2010. godini
15. Program javnih potreba u kulturi na podruičju Grada Malog Lošinja u 2010. godini
14. Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
13. Odluka o izmjenama Odluke o stipendiranju studenata
12. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora
9. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra
8. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Artatore /UPU 5/
7. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
6. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Malog Lošinja
3. Odluka 130-1/10
2. Tablica za koeficijent namjene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
25. Odluka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Rijeke za sklapanje nagodbe u upravnom postupku
24. Odluka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Rijeke za sklapanje nagodbe u upravnom postupku
23. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Škurinjska Draga
22. Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću »Rijeka« za zaduženje
21. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
19. Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke
18. Izmjene i dopune Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke
17. Pravilnik o utvrđivanju kupoprodajne cijene stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
16. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice Lopača
15. Odluka o autotaksi prijevozu
14. Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava po granama sportova i krajnjim korisnicima - sportskim udrugama unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu, Aktivnosti »Treninzi i natjecanje sportaša«
13. Odluka o isticanju kandidature Grada Rijeke za organizaciju XVIII. Mediteranskih igara 2017. godine
12. Odluku o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare Belvedere
11. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Gornja Vežica
10. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Eugen Kumičić«
9. Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke
8. Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke
7. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini grobnih naknada na grobljima na području Općine Baška
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2010. godini
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Čavle
3. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora
2. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju Ugovora o koncesiji
7. Odluka o javnom ukidanju statusa javnog dobra
6. Odluka o komunalnom doprinosu
4. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
3. Odluka o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj
2. Odluka o istupanju iz Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
8. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Lastavica«
7. Odluka o javnim priznanjima Općine Punat
6. Odluka o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat
5. Odluka o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava
4. Odluka o donošenju UPU 7 - građevinsko područje poslovne namjene K 1 - Dokolovo
7. Odluku o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnog odbora
5. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
3. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
2. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/
1. Statut Turističke zajednice Općine Malinska- Dubašnica
1. Statut Turističke zajednice Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr