SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
74. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2009. godinu
73. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja za 2009. godinu
72. Izmjene i dopune Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2009. godinu
71. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2009. godini
70. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
44. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Čabru
43. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popis birača
42. Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu i posjedu Grada Čabra
41. Zaključak Ur. broj: 2108/01-09-3
40. Odluka o kriterijima sufinanciranja kamate za poduzetničke kredite
39. Odluka o kriterijima sufinanciranja kamate za poljoprivredne kredite
38. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2010. godinu
37. Proračun Grada Čabra za 2010. godinu
110. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
109. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
108. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
107. Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja
106. Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja
105. Odluka Ur. broj: 2213/01-01-09-3
104. Odluka o raspisivanju trećeg javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja
79. Plan razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2010. - 2012. godine
78. Projekcija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2010. - 2012. godine
77. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2010. godinu
76. Konsolidirani proračun Grada Raba za 2010. godinu
75. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Raba za 2008. i 2009. godinu
74. Odluka o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba
73. Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2009. - 2011.
72. Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2009. godinu
69. Zaključak Ur. broj: 2141-04-01-09-4
68. Odluka o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete
67. Zaključak Ur. broj: 2141-04-01-09-1
81. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena u 2010. godini
80. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena u 2009. godini
79. Vjerodostojno tumačenje stavka 2. članka 6. Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-2 u Kostreni (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/09)
78. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
77. Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2010. godinu
76. Program javnih potreba u športu za 2010. godinu
75. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2010. godinu
74. Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
73. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
72. Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
71. Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena
70. Ispravak Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-1 Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09)
69. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2010. godinu
68. Proračun Općine Kostrena za razdoblje 2010. - 2012. godine
39. Odluka o izmjeni Odluke o visinama naknada
38. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga
37. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
36. Program javnih potreba u športu za 2010. godinu
35. Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
34. Program javnih potreba iz socijalne skrbi za 2010. godinu
33. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu
32. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu
31. Proračun Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
1. Statut Turističke zajednice mjesta Ičići

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr