SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
61. Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Crikvenice
60. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu
59. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2009. godini
58. Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun
57. Odluka o izmjenama Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice
61. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova iz »Programa poticane stanogradnje«
60. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
59. Odluka o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti
58. Odluka o izmjenama Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana
57. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
56. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu
55. Odluka o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja
54. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Malog Lošinja
53. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
52. Odluka o stjecanju nekretnine
51. Odluka o stjecanju i prodaji nekretnine
50. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
49. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2009. godinu
48. I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2009. godinu
47. Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2008. godinu
53. Javna rasprava o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski i Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
40. Odluka o opozivu direktora »Dundova« d.o.o.
39. Odluka o opozivu direktora »Dundova« d.o.o.
135. Javna rasprava o prijedlogu »Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Rastočine«
31. Ispravak Statuta Grada Vrbovskog
30. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
29. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora održavanja javne rasvjete na području Grada Vrbovskog za razdoblje 2009. - 2013. godina
28. Odluka o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaće i drugih primanja gradonačelnika
25. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih kandidata
24. Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe
23. Odluka o izboru Odbora za međunacionalne odnose
28. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2009. godinu
20. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Mulic
19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadama za rad članovima Općinskog poglavarstva, članovima Općinskog vijeća i radnih tijela
28. Odluka o uvjetima i mjestima pružanja turističkih usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
27. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu
26. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ravna Gora
30. Plan gospodarenja otpadom Općine Skrad
32. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrbnik
31. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Vrbnik (»Službene novine PGŽ« broj 8/92)
30. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vrbnik
29. Statut Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr