SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
10. Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
23. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - turističke namjene »Nazor - Antić«
22. Zaključak Ur. broj: 2107/01-01-08-4
21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
20. Odluka o javnim priznanjima Grada Crikvenice
5. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu i posjedu Grada Čabra
4. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Čabra
12. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica i trgova na području Grada Kastva
11. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva
10. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Kastva
14. Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti - održavanja javne rasvjete
33. Plan gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2008. - 2016. godine
32. Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Raba za 2007. godinu
31. Godišnji obračun konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2007. godinu
30. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba
29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
28. Odluka o dopuni Odluke o ustanovljenju i dodjeli Povelje bratimljenja
27. Odluka o nastavku aktivnosti na realizaciji radne (poslovne) zone »Mišnjak« u 2008. godini
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodajnim mjestima za prodaju roba izvan trgovačkih prodavaonica
25. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab
24. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva »Dundovo« d.o.o. za trgovinu i usluge
23. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
22. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 - Palit
88. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom)
87. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o građevinskom zemljištu
86. Odluka o dopuni Odluke o visini spomeničke rente
85. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
84. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
83. Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke
82. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
81. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
80. Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
79. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom)
78. Odluka o građevinskom zemljištu
77. Odluka o ustrojavanju Ureda za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke
76. Odluka o ustrojavanju Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke
75. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke
74. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje TD RIJEKA PROMET d.d.
73. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje TD RIJEKA SPORT d.o.o.
72. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke
71. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
70. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
69. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
68. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
67. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
66. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
65. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
64. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
63. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
62. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
61. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
60. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
59. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
58. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
57. Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Gornja Vežica«
56. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke
25. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti »prijevoz pokojnika« na području Općine Baška
24. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška
23. Odluku o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi građevinski radovi na području Općine Baška
22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
21. Odluka o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška
20. Odluka o uređenju prometa u mjestu Baška
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
10. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Mrkopalj
9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2007. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
14. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat
13. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o premještanju i čuvanju nepropisno parkiranih vozila na području Općine Punat
12. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat
11. Plažni red na plažama »Punta Debij«
10. Odluka o komunalnom redu
17. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu
16. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Ravna Gora za 2007. godinu
11. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Skrad

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr