SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 49. Petak, 21. prosinca 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
128. III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
127. II. izmjene Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica u 2007. godini
126. Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica u 2008. godini
125. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
124. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini
123. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
122. Odluka o gubitku statusa javnog dobra
121. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
120. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2008. godinu
119. Odluka o projekciji Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2009. do 2011. godine
118. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Gradu Delnicama u 2008. godini
117. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u Gradu Delnicama za 2008. godinu
116. Program javnih potreba u sportu Grada Delnica za 2008. godinu
115. Program javnih potreba iz oblasti odgoja i obrazovanja u Gradu Delnicama za 2008. godinu
114. Program javnih potreba u radu vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, turizma i ostalog u Gradu Delnicama za 2008. godinu
113. Program javnih potreba u kulturi u Gradu Delnicama za 2008. godinu
112. Proračun Grada Delnica za 2008. godinu
111. Odluka o šestoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2007. godinu
50. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2008. godinu
49. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2008. godinu
48. Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2008. godini
47. Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2008. godini
46. II. izmjene Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela, gradonačelnika, zamjenice gradonačelnika i član
45. Projekcija Proračuna za razdoblje 2008. - 2010. godina
44. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2008. godinu
43. Proračun Grada Kastva za 2008. godinu
63. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu
62. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
61. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
60. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2008. godinu
59. Rješenje o razrješenju člana Odbora za statutarno pravna pitanja
58. Rješenje o imenovanju člana Odbora za statutarno pravna pitanja
57. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove »Lošinjski muzej«
71. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije
70. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu
69. Projekcija Proračuna Grada Opatije za 2008. - 2010. godinu
68. Plan proračuna Grada Opatije za 2008. godinu
67. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
66. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji za 2008. godinu
65. Odluka o sufinanciranju stručnog usavršavanja i poslijediplomskih studija
64. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
63. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
62. Odluka o prirezu porezu na dohodak
61. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu
60. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu
59. III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
58. III. izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
75. Ispravak Plana Proračuna Općine Fužine za 2008. godinu
35. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području O
34. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - zimske službe na području
27. Plan Proračuna Općine Punat za 2008. godinu
26. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2008. godinu
25. III. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2007. godinu
55. Odluka br. 86/07 o Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
54. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr