SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 49. Petak, 21. prosinca 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

62.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ, broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i građenje i uređenje groblja.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Uređenje trgova financirat će se iz sredstava boravišne pristojbe i sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 1.570.000,00 kuna, za slijedeće namjene:

- popločenje Trga Studenac u Nerezinama,

radovi dovršeni 2007. godine 1.500.000,00 kn

- opremanje urbanom i komunalnom

opremom 70.000,00 kn.

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta sufinancirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Uprave za otoke, sufinancirat će radove na izgradnji pristupne ceste u blizini poduzetničkog inkubatora u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Ukupno planirana sredstva od 2.800.000,00 kn utrošit će se za slijedeće namjene:

- izgradnja pristupne ceste i infrastrukture

u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija 600.000,00 kn

- izvedba građevinskih radova i

kućišta trafostanice 200.000,00 kn

- III faza pristupne ceste 2.000.000,00 kn.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 846.000,00 kn, za slijedeće namjene:

- sufinanciranje radova uređenja javne

rasvjete na šetnici Valdarke - Veli Lošinj 320.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete u Nerezinama 40.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete Artatore 35.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete u Velom Lošinju 30.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete malih mjesta

(Susak, Ilovik, Unije, 60.000,00 kn

Ćunski, Sv. Jakov, Punta Križa,

Belej, Ustrine)

- sufinanciranje javne rasvjete šetnice

Sunčana uvala - Anunziata 361.000,00 kn

Članak 5.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres - Mali Lošinj d.o.o.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja uz sufinanciranje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i PGŽ u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kn, za slijedeće namjene:

a) dovršenje kanalizacije Rovenska u Velom Lošinju, u dužini od 1.050 m procijenjena vrijednost radova 4.410.000,00 kn

- Grad Mali Lošinj iz vlastitih sredstava

financirat će 500.000,00 kn

- iz povrata poreza na dohodak sukladno

Sporazumu 1.000.000,00 kn

b) projekt vodoopskrbe visoke zone u Malom Lošinju, u ukupnoj dužini 640 m (Kalvarija, Kročata, zaobilaznica Sv. Martin) procijenjena vrijednost 3.550.000,00 kn

- u 2008. godini planira se izvedba I. faze

projekta u vrijednosti 1.500.000,00 kn

- Ministarstvo mora, turizma, prometa i

razvitka sufinancirat će radove u visini

1.000.000,00 kn, PGŽ u visini od 500.000,00 kn.

Članak 6.

Građenje i uređenje groblja financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 200.000,00 kn, za slijedeće namjene:

- proširenje groblja u Malom Lošinju,

izvedba pristupnog puta I. faza 200.000,00 kn.

Članak 7.

Građenje i uređenje parkirališta Zagazinjine iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u iznosu od 2.300.000,00 kn, za slijedeće namjene:

- uređenje parkirališta Zagazinjine 2.300.000,00 kn.

Članak 8.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 10.716.000,00 kuna, od čega se 4.100.000,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, a 6.616.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu Grada Malog Lošinja, a dio čini sufinanciranje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka kapitalna pomoć, kao i sufinanciranje Primorsko-goranske Županije.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 360-01/07-01/126

Ur. broj: 2213/01-01-07-3

Mali Lošinj, 13. prosinca 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=532&mjesto=10005&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr