SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
36. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu Kaštel u Crikvenici
35. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Sunčana uvala,
12. Ispravak Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra
11. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
10. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2006. godin
9. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini
8. Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2006. godine
19. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica
18. Odluka o ostavci člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenici člana Gradskog vijeća
17. Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za izbor i imenovanje
16. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za imenovanje ulica i trgova
15. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu priznanja
14. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu priznanja
13. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora: Dramalj, Crikvenica - zapad, Crikvenica - centar, Crikvenica - ist
12. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2007. godinu
11. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenic
10. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2007. godinu
9. Odluka o komunalnim djelatnostima
8. Mjerila za osiguranje sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Crikvenice za 2007. godinu
7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
4. Rješenje o imenovanju ravnateljice Ustanove u kulturi »Dr. Ivan Kostrenčić« Crikvenica
7. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Čabra
6. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista u Gradskom vijeću Grada Čabra
5. Godišnji obračun Proračuna Grada Čabra za 2006. godinu
6. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
5. Izvješće o stanju u prostoru za Grad Krk za razdoblje od 2003. do 2007. godine
4. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka za razdoblje od 2007. do 2011. godine
14. Odluka o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode
32. Odluka o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina
31. Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
12. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
11. Odluka o razrješenju dužnosti člana Općinskog poglavarstva Općine Baška
12. Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice
11. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
4. Zaključak o utvrđivanju visine naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknade za korištenje grobnog mjesta i drugih naknada za uslug
3. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije na području Općine Dobrinj u 2007. godini
2. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Općine Dobrinj
1. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u Općini Dobrinj
4. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu
3. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu
2. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2006. godinu
1. Godišnji obračun proračuna Općine Klana za 2006. godinu
4. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine
3. Odluka o određivanju visine iznosa nagrade za rad članovima Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj
2. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
1. Godišnji obračun Proračuna Općine Omišalj za 2006. godinu
11. 1. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine
10. 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine
9. 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2006. godine
6. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
5. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu
4. Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu
13. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu
7. GKTD MURVICA d.o.o. - Izmjena i dopuna Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga
6. GKTD IVANJ d.o.o. - Cjenik grobljanskih i pogrebnih usluga
5. GKTD IVANJ d.o.o. - Cjenik grobljanskih i pogrebnih usluga
1. Odluka o ukidanju Odluke o sufinanciranju mjesnih mreža vodovoda (»Službene novine« broj 11/02 , Općina Dobrinj) i Izmjene Odluke

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr