SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
34. Izmjene Financijskog plana Fonda za lovozakupnine za 2007. godinu
33. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/127 - »Kastav«
32. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/125 - »Krasica«
31. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/124 - »Grobnik«
30. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/122 - »Matulji«
29. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/120 - »Permani«
28. Odluka o davanju u zakup zajedničkog lovišta broj VIII/132 »Punta Križa«
27. Odluka o davanju u zakup zajedničkog lovišta broj VIII/131 »Belej - Osor«
26. Odluka o davanju u zakup zajedničkog lovišta broj VIII/107 »Batajna - Hraste«
25. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije
24. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
23. Odluka o izboru članice Odbora za pitanja nacionalnih manjina i ljudskih prava
22. Odluka o utvrđivanju dana prestanka prava i dužnosti članice Odbora za pitanja nacionalnih manjina i ljudskih prava
21. Odluka o izboru člana Odbora za proračun i financije
20. Odluka o utvrđivanju dana prestanka prava i dužnosti članice Odbora za proračun i financije
19. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsk
18. Odluka o dodjeli godišnje nagrade za 2006. godinu
17. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo za 2006. godinu
16. Odluka o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na području Velopin, rt Premuda Mali Lošinj
15. Poslovnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst)
12. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača
11. Rješenje o imenovanju članova Odbora za određivanje naziva ulica i trgova
10. Odluka o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode
9. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na k.č. 2451/3, k.o. Martinšćica
8. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
7. Prva izmjena projekcije Proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2007. do 2009. godine
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za razdoblje 2007. godin
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
4. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2007. godinu
3. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2006
2. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u G
1. Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa za 2006. godinu
11. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području Grada Kraljevice obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
10. Odluka Ur.broj 2170/08-08-07-02
9. Odluka o mirovanju mandata vijećnice Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
8. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području Grada Kraljevice obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih pos
7. Odluka o imenovanju članova Komisije za provedbu postupka imenovanja ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica
6. Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu
20. Odluka o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
19. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za Statut i Poslovnik
18. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada No
15. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste Gradskog vijeća zastupljenih u Gradskom vijeću Gra
14. Zaključak Ur. broj 2107/02-01-07-8
13. Zaključak Ur. broj 2107/02-01-07-5
12. Zaključak Ur. broj 2107/02-01-07-2
11. Zaključak Ur. broj 2107/02-01-07-7
10. Zaključak Ur. broj 2107/02-01-07-4
9. Zaključak Ur. broj 2107/02-01-07-6
8. Zaključak Ur. broj 2107/02-01-07-3
7. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 2007. do 2011. godine
6. Izvješće o stanju u prostoru Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 2004. do 2006. godine
15. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Raba
14. Odluka o dodjeli Grba Grada Raba
13. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Raba
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
11. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
10. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Raba
8. Odluka o dodjeli Grba Grada Raba
7. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
9. Ispravak Odluke o usvajanju financijskog plana za financiranje kapitalnih projekata Općine Fužine
7. Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Kostrena
6. Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Kostrena
5. Odluka o iskazivanju nepovjerenja i razrješenju dužnosti
4. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kostrena
3. Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2006. godinu
6. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2006. godinu
6. Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć obitelji, majci ili skrbniku novorođenog djeteta
9. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
8. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu
7. Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu
2. Odluka o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« - pročišćeni tekst
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić »Cvrčak«

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr