SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 31. Srijeda, 15. prosinca 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
69. Odluka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Cresa
68. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za promet
67. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
66. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu potrošača Grada Cresa
65. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2022. godinu
64. Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2022. godinu
63. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu
62. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
61. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu
60. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2022. godinu
59. Proračun Grada Cresa za 2022. godinu s projekcijom proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2023. do 2024. godine
58. Odluka o dodjeli javnih priznanja
57. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
56. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na administrativnom području Grada Cresa
55. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Cresa
54. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Cresa
81. Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu
71. Ugovor o financiranju izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet od lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2)
70. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu
127. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija
126. Proračun Grada Opatije za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
125. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
124. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
123. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
122. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
121. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini
120. Odluka o prestanku mandata v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Opatija
119. Odluka o nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama na području Grada Opatije
118. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu
117. Izvedbeni Plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2020. godinu
116. Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu
74. Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Raba za 2022. godinu
71. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška za 2022. godinu
77. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
79. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Omišalj u 2022. godini
80. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2022. godinu
85. Odluka o načinu pružanja javne usluge
84. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina
83. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje objekta i opreme Dječjem vrtiću 'Cvrčak i mrav', Tribalj, Tribalj 2A
82. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolska općina
81. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolska općina
80. Odluka o komunalnoj naknadi
79. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolska općina za 2022. godinu
78. Proračun Vinodolske općine za 2022. godinu s Projekcijom za 2023.-2024. godinu
65. Godišnji plan upravlja pomorskim dobrom za 2022. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr