SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 31. Srijeda, 15. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

84.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 40/09., 15/13., 30/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20-pročišćeni tekst i 8/21.) , Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 5. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine, na prijedlog općinskog načelnika, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/21.) u članku 3. radno mjesto pod rednim brojem 5. „Viši savjetnik za računovodstvene poslove“, briše se.

Članak 2.

(1) U članku 3. dodaju se radna mjesta II. Kategorije, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

(2) Redni brojevi 7., 8. i 9. postaju 8., 9. 10..

Članak 3.

U članku 3., radno mjesto III. kategorije, pod rednim brojem 9. Referent, administrativni tajnik, mijenja se koeficijent tako da umjesto „1,50“, ima stajati „1,60“.

Članak4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/13

URBROJ: 2107-03/21-01-49

Bribir, 14. prosinca 2021.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2200&mjesto=91253&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr