SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 31. Srijeda, 15. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

81.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vinodolsku (Klasa: 320- 01/18- 01/25; Urbroj: 2170/1- 08/2- 19- 2), kojeg je na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu izradila Primorsko- goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj umjesto Općine Vinodolske) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost KLASA: 945- 01/18- 01/876, URBROJ: 525- 07/1788- 18- 3 od 20.12.2018. godine i članka 48. Statuta Općine Vinodolske („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20- pročišćeni tekst i 8/21.) Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 5. sjednici, održanoj 14. prosinca 2021. godine donijelo je 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vinodolska općina u katastarskim općinama: Bribir i Drivenik, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolska općina predviđeno za zakup ili je predviđeno za povrat ili ostale namjene. Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 3.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture ("Narodne novine", broj 89/18.).

Članak 4.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 12,7856 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i 115/18).

Članak 5.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Vinodolska općina u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Općini Vinodolska općina u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Vinodolska općina.

Članak 6.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolska općina sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 7.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Vinodolska a na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vinodolska općina.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Primorsko- goranskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Članak 8.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina u suradnji sa Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko- goranske županije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021- 05/21- 01/13

URBROJ:2107/03- 02- 21- 46

Bribir, 14. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2200&mjesto=91253&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr