SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 17. Četvrtak, 21. svibnja 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
44. Odluka o određivanju Službenika za informiranje iz djelokruga Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije
15. Odluka kojom se utvrđuje nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog centra (UPU 6)
14. Odluka kojom se utvrđuje nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)
44. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 41 - sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u Barbatu (R61)
22. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Dobrinj
21. Odluka o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na području općine Dobrinj
20. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
19. Odluka o dopuni odluke o komunalnom doprinosu
18. Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi
17. Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID 19
16. Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina za vrijeme trajanja epidemije COVID 19
15. Odluka o oslobođenju od obveza plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije COVID 19
14. Izvršenje Programa 1003: Održavanje komunalne infrastrukture
13. Izvršenje Programa 1004: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
12. Odluka o raspodjeli rezultata
11. Godišnji izvještaj za 2019. godinu
28. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2020. godinu
27. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini
26. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
25. Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na umanjenje zakupnije zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih bolešću Covid 19 te produženju rokova plaćanja zakupnine u 2020. godini
24. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
23. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2020. godinu
22. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019.
21. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
20. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
19. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
18. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu
15. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje trgovačkom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o.
14. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o.
13. Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Općine Vrbnik
12. Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Vrbnik
11. VI. Izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
8. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu
7. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2019. godine
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skbri za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine u Općini Vrbnik
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2019. godinu
1. Statut Turističke zajednice Općine Baška

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr