SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
28. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci, Rijeka
27. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Delnice, Delnice
26. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Delnice
10. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Cresa
14. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)
13. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije
9. Odluka o Izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića »Pahuljica« od roditelja - korisnika usluga
8. Odluka o raspisivanju izbor za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba
7. Odluka o Izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluga u Dječjem vrtiću »Pahuljica«
6. Odluka o Izmjenama Odluke o Izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba u 2020. godini
4. Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba
3. Izmjene i dopune Statuta Grada Raba
2. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2020. godini
3. Odluka o iznajmljivanju/posudbi pokretnina u vlasništvu Općine Baška
8. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za razdoblje od 2020. do 2022. godine
7. Plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2020. godinu
6. Odluka o kriterijima, merama i proceduri otpisa potraživanja Općine Dobrinj
5. Odluka o porezima Općine Dobrinj
4. Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
3. Odluka o Izmjeni Statuta Općine Dobrinj
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac)
5. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2018. i 2019. godinu
4. Zaključak o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
3. Zaključak o usvajanju Plana zaštite od požara za Općinu Lopar
2. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2020.
1. Plan prijma u službu za 2020. godinu
3. Odluka o namjeni poslovnog prostora
2. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
1. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
9. Plan prijma u službu za 2020. godinu
15. Pravilnik o III. Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
5. Ispravak Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
4. Ispravak Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Vrbnik u 2020. godini
3. Ispravak Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
2. Ispravak Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr